Download hier de pdf.

 

MakkerTV - Empower yourself, break the limitations
Makkers Unlimited is een netwerk van mensen met beperkingen. Met eigenzinnige acties maakt Makkers ongelijke behandeling in eigen omgeving zichtbaar.
Makkers Unlimited heeft ruime ervaring met het van mensen, opzetten en organiseren van acties en het inschakelen van media. Makkers opereert daarbij vanuit de “eigen kracht” van mensen met beperkingen. Steeds op zoek naar nieuwe vormen, waarin mensen zelf initiatief nemen en eigen verhalen vertellen. Makkers Unlimited heeft nu een mobiele cameraploeg, bestaande uit jongeren met een beperking. Een vernieuwend initiatief dat veel kansen biedt en verder gaat dan onze activiteiten tot nu toe.


Waarom een mobiele cameraploeg
Het grote publiek meent dat “zaken voor gehandicapten in Nederland goed zijn geregeld”. Toch ondervinden mensen met beperkingen (jong en oud) nog steeds fikse drempels om, net als iedereen, aan de samenleving deel te nemen. Voor grote groep jongeren met een beperking zitten fundamentele zaken als naar school gaan, werken, uitgaan er niet in.
De jeugd heeft de toekomst. Een groep die er vaak voor kiest zich niet als “gehandicapte” te afficheren of te organiseren. Nieuwe communicatievormen bieden nieuwe kansen voor mensen met beperkingen om vanuit eigen kracht zelf de beeldvorming te bepalen; problemen zichtbaar te maken zonder je als zielig, zwak of afhankelijk te presenteren. MakkerTV geeft de jongeren een prikkelende vorm om drempels aan te kaarten.
Inzetten & verspreiden filmpjes
Werk mee aan MakkerTV. Verspreid onze filmpjes;
Help mee om een inclusieve samenleving voor iedereen te bereiken en de beeldvorming rond mensen met een beperking te verbeteren. De filmpjes van MakkerTV zijn daarvoor een uitstekend middel. Ze moeten dan wel door zoveel mogelijk mensen gezien worden. En door zoveel mogelijke verschillende doelgroepen. Jij kan daarvoor zorgen. Stuur bijvoorbeeld een link door naar je eigen netwerk, plaats een link in je nieuwsbrief of op je website, gebruik het als middel om iets onder de aandacht te brengen. Denk bij dit laatste aan; verantwoordelijken voor toegankelijkheid van gelegenheden en instellingen, lokale belangenorganisaties van mensen met beperkingen, (lokale) media en het Nederlandse publiek.


Alle filmpjes staan op ons YouTubekanaal en mogen vrij gebruikt worden.
MakkerTV wordt mede mogelijk gemaakt door:
Meer info:
www.makkersunlimited.nl/makkertv
http://www.youtube.com/user/makkersunlimited
Makkers Unlimited: 030 28 23 184 - hester@makkersunlimited.nl
Makkers Unlimited is onderdeel van het Programma Versterking CliëntenPositie